Auditor rəyi və Hesabatlar

"Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu" MMC, Bakı - Azərbaycan Respublikası 31 Dekabr 2023-cü il tarixdə bitən il üzrə Müstəqil Auditor Rəyi və Maliyyə Hesabatları.

Mündəricat
Rəhbərliyin hesabatıSəhifə 1-4
Müstəqil Auditor RəyiSəhifə 5-6
Mühasibat balansıSəhifə 7
Mənfəət və Zərər haqqında hesabatSəhifə 8
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatSəhifə 9
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesbaatSəhifə 10
Maliyyə hesabatlarına dair qeydlərSəhifə 11-27

2023-cü il üzrə Auditor rəyi və hesabalarla tanış olmaq üçün PDF faylı endirin:

Yüklə: audit_reyi_2023.pdf [720,82 Kb]
Onlayn baxış: audit_reyi_2023.pdf


"Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu" MMC, Bakı - Azərbaycan Respublikası 31 Dekabr 2022-ci il tarixdə bitən il üzrə Müstəqil Auditor Rəyi və Maliyyə Hesabatları.

Mündəricat

Rəhbərliyin hesabatıSəhifə 1-4
Müstəqil Auditor RəyiSəhifə 5-6
Mühasibat balansıSəhifə 7
Mənfəət və Zərər haqqında hesabatSəhifə 8
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatSəhifə 9
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesbaatSəhifə 10
Maliyyə hesabatlarına dair qeydlərSəhifə 11-27

2022-ci il üzrə Auditor rəyi və hesabalarla tanış olmaq üçün PDF faylı endirin:

Yüklə: audit_reyi_2022.pdf [2,42 Mb]
Onlayn baxış: audit_reyi_2022.pdf
"Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu" MMC, Bakı - Azərbaycan Respublikası 31 Dekabr 2021-ci il tarixdə bitən il üzrə Müstəqil Auditor Rəyi və Maliyyə Hesabatları.

Mündəricat

Rəhbərliyin hesabatıSəhifə 1-4
Müstəqil Auditor RəyiSəhifə 5-6
Mühasibat balansıSəhifə 7
Mənfəət və Zərər haqqında hesabatSəhifə 8
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatSəhifə 9
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesbaatSəhifə 10
Maliyyə hesabatlarına dair qeydlərSəhifə 11-27

2021-ci il üzrə Auditor rəyi və hesabalarla tanış olmaq üçün PDF faylı endirin:

Yüklə: rey-2021.pdf [6,16 Mb]
Onlayn baxış: rey-2021.pdf

"Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu" ASC, Bakı - Azərbaycan Respublikası 31 Dekabr 2020-ci il tarixdə bitən il üzrə Müstəqil Auditor Rəyi və Maliyyə Hesabatları.

Mündəricat

Rəhbərliyin hesabatıSəhifə 1-4
Müstəqil Auditor RəyiSəhifə 5-6
Mühasibat balansıSəhifə 7
Mənfəət və Zərər haqqında hesabatSəhifə 8
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatSəhifə 9
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesbaatSəhifə 10
Maliyyə hesabatlarına dair qeydlərSəhifə 11-27

2020-ci il üzrə Auditor rəyi və hesabalarla tanış olmaq üçün PDF faylı endirin:

Yüklə: auditor-reyi-2020.pdf [6,35 Mb]
Onlayn baxış: auditor-reyi-2020.pdf


"Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu" ASC, Bakı - Azərbaycan Respublikası 31 Dekabr 2019-cu il tarixdə bitən il üzrə Müstəqil Auditor Rəyi və Maliyyə Hesabatları.

Mündəricat

Rəhbərliyin hesabatıSəhifə 1-4
Müstəqil Auditor RəyiSəhifə 5-6
Mühasibat balansıSəhifə 7
Mənfəət və Zərər haqqında hesabatSəhifə 8
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatSəhifə 9
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesbaatSəhifə 10
Maliyyə hesabatlarına dair qeydlərSəhifə 11-27

2019-cu il üzrə Auditor rəyi və hesabalarla tanış olmaq üçün PDF faylı endirin:

Yüklə: audit-reyi-hesabatar-2019.pdf [15,55 Mb]
Onlayn baxış: audit-reyi-hesabatar-2019.pdf
© Copyright © 2020-2023. Bakı Neft Maşınqayırma Zavodu MMC. Hazırladı BuludHOST.com.